11 Mayıs 2017

SİMÜLASYON & PROGRAMLAMA

Projelendirilmiş bir robotlu otomasyon sisteminde, proje hayata geçirilmeden önce yapılması gereken oldukça önemli bir aşama vardır. Simülasyon.

Simülasyon, mevcut projenin bilgisayar ortamında ve istenilen detay düzeyinde sanal olarak oluşturulması ve gerçek hayattaki gibi çalıştırılarak projedeki eksik/hatalı yanların, hatalı konumlandırma ve tasarımların, süreç analizindeki varsa kusurların ortaya çıkarılması açısından fevkalade önemli bir adımdır.

Simülasyon için gereken çalışmalar icra edilirken, beklenen verimli sonuçların alınabilmesi için, doğru programlarla iyi tasarlanmış komponentlerin bir arada ustaca sisteme yerleştirilmesi ve zaman çizelgesinin bunun üzerine inşa edilmesi şarttır.

Simülasyonun en doğru şekilde icra edilebilmesi neticesinde, ilgili yazılımlar sistemde kullanılan robot manipülatörlerin program kodlarını da doğrudan sağlarlar.

WhatsApp chat